Vô sản!

Nhà thuê, đi làm bằng xe công cộng, vô sản. Có gì để khoe nhỉ? Ah tuổi đời. Em bốn chục!


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề