Tiếng Đàn Đêm (Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Đa tàn dưới nguyệt oán đàn ta
Là vẻ sầu đơn tình lẻ và
Tại đáo bờ danh hồng táo đại
Mà giăng cánh phận đắng măng già
Thét gầm cung hận câu thầm ghét
La vẳng tơ hờn dây lẳng va
Bạn đến sinh lòng vương bến đạn
Thà như điệp khúc biệt thư nhà

Ta đàn oán nguyệt dưới tàn đa
Và lẻ tình đơn sầu vẻ là
Đại táo hồng danh bờ đáo tại
Già măng đắng phận cánh giăng mà
Ghét thầm câu hận cung gầm thét
Va lẳng dây hờn tơ vẳng la
Đạn bến vương lòng sinh đến bạn
Nhà thư biệt khúc điệp như thà

28-5-15
Chức Nữ


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề