thơ Chức Nữ rss thơ Chức Nữ
Tiếng Đàn Đêm (Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Đa tàn dưới nguyệt oán đàn ta Là vẻ sầu đơn tình lẻ và Tại đáo bờ danh hồng táo đại Mà giăng cánh phận đắng măng già Thét gầm cung hận câu thầm ghét La vẳng tơ hờn dây lẳng va Bạn đến sinh lòng vương bến đạn Thà như điệp khúc biệt thư nhà Ta đàn oán nguyệt dưới tàn đa Và lẻ tình đơn sầu vẻ là Đại táo hồng danh bờ đáo tại Già măng đắng phận cánh giăng...

Thương Sân Ga (thơ Chức Nữ)

Luôn đi trên sông trăng khơi xa Hương xuân đâu như vây quanh ta Sương khuya cây khoe kia muôn tơ Đêm thâu sao treo đây trăm hoa Mơ em bên tim khi thu sang Ôm anh trong tranh bao đông qua Nhưng ai gieo chi cho phong ba Mây trôi hoang vu thương sân ga ---oOo--- Thôi Cho Tương Tư Âu lo bao năm em luôn mang Trong mơ đam mê anh quên sang Do xuân trôi nhanh khô hoa lan Nên mai phai lâu đau tim trang Hôm ta mưa bay...