kế hoạch rss kế hoạch
Công bố kế hoạch chi tiết Nga đánh chiếm Ukraine

Công bố kế hoạch chi tiết Nga đánh chiếm Ukraine: Tài liệu mật Tháng 4/ 2015 Bộ Tổng tham mưu Nga đã phê duyệt kế hoạch tiếp theo đánh chiếm lãnh thổ dọc biển đen – bờ trái của Ukraine. Đây là công bố của đại biểu quốc hội, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine – ông Anton Gherashenko Theo ông Anton Gherashenko, cuộc họp để phê duyệt kế hoạch này đã  diễn ra vào ngày...

Cuộc chiến với Putin: Ukraina trụ được bao lâu

Theo nhà hoạt động báo chí Gruzia, kế hoạch của ông Putin đã không thay đổi: dần dần chiếm giữ tám khu vực của Ukraine và hủy diệt hoàn toàn nhà nước Ukraina. Vào ngày 20 tháng tám năm 2014 quân đội xâm lược Nga đổ bộ vào Ukraine trong đoạn biên giới quốc gia giữa mộ Saur và biển Azov, ở Ukraine người ta gọi các mục đích khác nhau có thể xảy ra của đối phương. Có người nói rằng...