Aidar rss Aidar
Ông Moskal chuyển cho công tố Ukraine danh sách phạm tội bởi các binh sĩ Aidar

Lãnh đạo tỉnh Lugansk, ông Moskal đã gửi cho trưởng công tố ông Shokin và bộ trưởng BNV Avakov danh sách các vụ phạm tội được thực hiện bởi các binh sĩ của tiểu đoàn "Aidar"ở vùng tiến hành chiến dịch chống khủng bố khi lãnh đạo tiểu đoàn là chỉ huy đầu tiên, nay là đại biểu Melnichuk. "Từ bục của Quóc hội đã có tuyên bố rằng công tố đang điều tra vụ phạm tội của...

Ông Moskal kết tội tiểu đoàn Aidar bắt cóc người trái phép ở tỉnh Lugansk

Các binh sĩ vô pháp đã bắt giữ những người dân tỉnh Lugansk - 7 người được giải thoát khỏi giam giữ khi có sự can thiệp của tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Moskal đạt được giải thoát 7 người dân của tỉnh bị bắt giữ một cách trái phép bới các binh sĩ của tiểu đoàn Aidar. Đại diện báo chí của Tỉnh trưởng đã thông báo như vậy vào thứ 2 ngày 17/11. Ông Moskal đã...