Sốt Rét Rừng (Thơ Kim Chi Ban Mai)

Đi rừng muỗi lắm nhớ đừng quên
Bị chích người đau dễ sốt liền
Ủ chặt chăn mền sao vẫn rét
Bao chồng củi đôt lại còn rên
Thân còm yếu ớt nào lê được
Rụng tóc đầu trơ … cũng phải tiền
Chiến sĩ qua đây toàn ốm cả..
Ai mà ngã bệnh chẳng hề quên…
22/12/15 Kim Chi Ban Mai


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề