Sửa nhà (Thơ Kim Chi Ban Mai)

Nhà tranh rỗng mục lá thêm dòn
Lũ mọt khôn chừa cả trụ con
Sụp mái bung xà đinh lỏng cột
Mè rơi nóc gẫy mộng trơ đòn
****
Chừng nao bão ghé hẳn bay đà
Gió mạnh nghiêng nhiều sẽ đổ va
Phải dỡ nhanh thôi cần lợp mới
An cư lập nghiệp giữ sơn hà
28.11.15.KCBM


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề