Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Theo chương trình, ngày 28/10, Tổng thanh tra Chính phủ sẽ trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trước Quốc hội.

Bước sang tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các báo cáo: phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong báo cáo kinh tế xã hội do Thủ tướng trình bày tại phiên khai mạc, công tác phòng chống tham nhũng được đánh giá “chưa đạt yêu cầu”.

quoc-hoi-nghe-bao-cao-cong-tac-phong-chong-tham-nhung

Theo lịch, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong tuần làm việc thứ 2.

Nhiệm vụ được người đứng đầu chính phủ đặt ra trong thời gian tới để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng là tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập….

Về công tác xây dựng luật, tuần này Quốc hội sẽ nghe và thảo luật các dự luật: Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật an toàn thông tin mạng.; Bộ luật hình sự (sửa đổi)…

Theo vnexpress


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề