Đề ảnh! (thơ Tường Nguyễn Từ)

Mai này tấm ảnh sẽ phôi pha
Có thể em thơ chẳng biết là…
Buổi ấy hờn đau khi cách Mẹ
Hôm rày tủi khổ lúc rời Cha
Thâm tình chặt níu bàn tay vụng
Cốt nhục đầm theo nét lệ nhòa
Aó rách tròn ôm dòng huyết đệ
Cơm nghèo trọn nghĩa chẳng chia xa!

Tường Nguyễn Từ
Voronezh 24/01/2015


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Có 2 phản hồi cho bài viết “Đề ảnh! (thơ Tường Nguyễn Từ)”:

  1. Những vần thơ vô cùng ý nghĩa, cảm ơn anh.

  2. HÀ VĂN NĂM viết:

    Hay quá!Cảm ơn Nhà Thơ Tường Nguyễn Từ
    Đã cho đời những dòng cảm xúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề