Cổ võ Hội thi Đường luật (Thơ Nguyễn Như Việt Thủy)

Mùa thi rộn rã trống loan rồi
Sĩ thứ phen này thỏa mộng thôi
Một biển kinh tài đâu dễ rối
Mươi bầu luận ngữ há dần trôi
Gươm vàng kiếm bạc rèn quên tuổi
Bút ngọc ngòi châu vẫy phủ trời
Những quyết tung hoành mau trẩy hội
Đền ơn bác mẹ đã vun bồi.

VMT
( T/G – Nguyễn Như Việt Thủy )


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Có 3 phản hồi cho bài viết “Cổ võ Hội thi Đường luật (Thơ Nguyễn Như Việt Thủy)”:

 1. Hop Pham viết:

  HÂY LẮM – ĐƯỢC GIẢI THƠ KHAO TO NHÉ.

 2. Nguyễn Kháng viết:


  TA VÀO THÔI

  Đã luyện là thi thử sức RỒI
  Ta cùng sẽ lại đó mà THÔI
  Kho từ tỏ rõ nào đâu RỐI
  Hũ luật tinh tường chẳng có TRÔI
  Đẹp ý tôi rèn bên ngõ TUỔI
  Hồng tâm gọt dũa áp khung TRỜI
  Vào khu nổi trống vui ngày HỘI
  Lượm giải hoàn công đã đắp BỒI

  Nguyễn Kháng

 3. Cám ơn anh Nguyễn Kháng đã đáp họa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề