26 quốc gia NATO sẽ đóng góp vào quỹ tín thác của liên minh để hỗ trợ Ukraine

NATO đã thành lập năm quỹ tín thác mới nhằm giúp Ukraine trong các lĩnh vực quan trọng của quốc phòng và an ninh.

Về chức năng của mình và các nguồn tài chính được đề cập trong biểu đồ thông tin (infographics),được chuẩn bị bởi viện chính trị thế giới, Tsenzor.NET thông báo.

Kinh phí được phân bổ cho việc huấn luyện,đào tạo quân nhân Ukraine, việc thành lập một hệ thống thông tin liên lạc, điều trị những người bị thương, cải cách hậu cần và thực hiện các tiêu chuẩn của NATO trong các lực lượng vũ trang của Ukraine.

26 nước thành viên NATO đã thông báo ý định của họ đưa  hơn 4 triệu euro vào quỹ tín thác  hỗ trợ cho Ukraine

украина нато

украина нато

украина нато


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề