Vĩnh biệt một con người! (thơ Tường Nguyễn Từ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU! (Thủ vĩ ngâm)

Vĩnh biệt hương hồn Nguyễn Bá Thanh
Linh nhang đỏ cháy tỏa an lành
Mây giăng núi Ngũ * ngày đưa bạn
Sóng dậy sông Hàn buổi tiễn anh
Nuối tiếc người đi còn nghĩa nặng
Hoài thương kẻ ở với tâm thành
Nghiêng mình kính cẩn lời đau xót
Vĩnh biệt hương hồn Nguyễn Bá Thanh !

15 – 02 -2015
Tường Nguyễn Từ

Ghi chú:
* – Ngũ hành sơn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề