sổ đen rss sổ đen
Du khách Trung Quốc bị chính phủ ghi vào ‘sổ đen’

Tại Trung Quốc, 4 người đã bị đưa vào sổ đen mới về du hành được lập ra để trừng phạt các công dân bị bắt gặp có hành vi bất xứng trong nước và ở nước ngoài. Một trong 4 người là một thiếu niên Trung Quốc leo lên đứng trên đầu một binh sĩ ở đông bắc Trung Quốc để chụp ảnh. Trung Quốc nói thiếu niên này sẽ bị đưa vào sổ đen và bị cấm tham gia các đoàn du lịch trong...