một góc nhìn về tình hình Ukraina rss một góc nhìn về tình hình Ukraina
Tình hình ở Ukraina càng hỗn loạn, sự sụp đổ của “Thế giới Nga” càng nhanh hơn -Nhà báo.

Tình hình ở Ukraina càng hỗn loạn, sự sụp đổ của "Thế giới Nga" càng  nhanh hơn -Nhà báo. Khi Putin và hàng ngũ thân cận của ông ta nói rằng không có đất nước Ukraina, tức là họ muốn ngụ ý rằng Ukraina là một đất nước vô chính phủ. Họ cần một chính phủ để mà có thể bẻ gẫy nó bằng quyền lực, bằng tiền bạc, bằng sự lừa dối.  Không quan trọng chính phủ đó như thế nào,...