kỷ niệm 09.05 rss kỷ niệm 09.05
Ở Kharkov, đã xếp ” phần kỷ lục Ukraine” vì tưởng niệm và Hòa bình

Thành phố Kharkov đã trở thành phần của một dự án khủng mang tên " Bồ câu của tưởng niệm và hòa bình". Hành động toàn Ukraina lập tức lan tỏa đến một số khu vực trong nước. Vấn đề rất đơn giản: trên hàng ngàn con chim bồ câu giấy, những người mong muốn đã viết tên người thân của họ, những người quen biết – các cựu chiến binh và tất cả những ai đã hy sinh để bảo vệ...