Hội An.Du lịch.ngày lễ rss Hội An.Du lịch.ngày lễ
Đà Nẵng – Hội An du lịch hành

Mình làm nghề phục vụ du lịch,  mấy ngày lễ trong lúc dân tình thả sức rong chơi, du hí bốn phương thì ta đây lại bám trụ vững vàng  trong cửa hàng để phục vụ cho cái thú rong chơi của thiên hạ. Ngồi tức cảnh sinh tình lại lan man lạm bàn,  một chút về du lịch ngày lễ. Ngày lễ nghỉ dài cộng thêm Đà Nẵng bắn pháo hoa nghệ thuật nên du khách đổ về miền Trung thăm thú đông...