gọi taxi rss gọi taxi
Sang chảnh gọi trực thăng theo phong cách Uber

Với cuộc sống xa xỉ hiện nay, không chỉ có ô tô mà ngay cả trực thăng cũng có thể trở thành phương tiện vận chuyển theo nhu cầu cá nhân giống như taxi. Gotham Air là một dịch vụ chia sẻ phương tiện đi lại mới được hoạt động tại thành phố New York, Mỹ. Ứng dụng của dịch vụ này đã được phát hành trên thư viện ứng dụng cho cả iOS và Android tương tự như Uber nhưng chắc chắn...