Đạn pháo bắn vào Kramatorsk

Local residents look at the remains of a rocket shell on a street in the town of Kramatorsk, eastern Ukraine February 10, 2015. REUTERS/Gleb Garanich


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.