Cảnh sát gặp gái trẻ tóc vàng!

Cô nàng tóc vàng phi xe với tốc độ 240 km/giờ.
Cảnh sát  giao thông đã dừng xe của cô ta lại:

 

69_20080812132557078_8_thumb1

– Này cô em tóc vàng, cô đã phi xe như điên dại! Xin hãy đưa cho xem giấy tờ!

 • Tôi không đưa, giấy tờ của tôi đều là giả.
  Vị cảnh sát giao thông nổi đóa:
 • Lại còn thế nữa, hãy ra khỏi xe !
 • Tôi không ra, túi tôi đầy bạch phiến, nhỡ bị vãi ra thì sao!
  Vị cảnh sát giao thông nóng mặt:
 • Hãy mở nắp cốp sau ra!
 • Tôi không mở, trong đó có một xác chết đã hơn một tuần lễ rồi, thối lắm.
  Vị cảnh sát liền gọi đặc nhiệm tới. Cô gái tóc vàng bị lôi ra khỏi xe. Hai tay chống lên capoo, bị lần khám khắp người: giấy tờ nghiêm chỉnh, không phát hiện ra bạch phiến, cốp xe trống rỗng.

Đặc nhiệm hỏi cảnh sát giao thông:
– Anh làm sao thế? Bạch phiên nào, xác chết nào?

Cô gái tóc vàng bèn kêu lên:

 • Đấy, các anh đừng nghe con lừa này, hắn bây giờ sẽ còn nói với các anh rằng tôi đã phóng xe với tốc độ 240 km/giờ cho mà xem.

Nguyễn Hoàng Lân sưu tầm

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề