truyện vui rss truyện vui
Cảnh sát gặp gái trẻ tóc vàng!

Cô nàng tóc vàng phi xe với tốc độ 240 km/giờ. Cảnh sát  giao thông đã dừng xe của cô ta lại:   - Này cô em tóc vàng, cô đã phi xe như điên dại! Xin hãy đưa cho xem giấy tờ! Tôi không đưa, giấy tờ của tôi đều là giả. Vị cảnh sát giao thông nổi đóa: Lại còn thế nữa, hãy ra khỏi xe ! Tôi không ra, túi tôi đầy bạch phiến, nhỡ bị vãi ra thì sao! Vị cảnh sát...