Nhiều sở ngành Hà Nội “lạm phát” cấp phó

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa chỉ rõ một số cơ quan của Hà Nội có số lượng cấp Phó Giám đốc vượt quy định. Vì vậy, đơn vị này kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện số lượng các chức danh cấp Phó Giám đốc sở và tương đương phù hợp quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra đột xuất thực hiện quy định về quản lý biên chế công chức, trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, số lượng cấp phó từ Phó Giám đốc sở và tương đương trở xuống, việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính của  UBND TP Hà Nội.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, việc tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt được UBND TP Hà Nội thực hiện đúng quy định về thẩm quyền thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Hà Nội cũng thực hiện đúng quy định thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển. Các trường hợp được tuyển dụng đều đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Trong kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ một số cơ quan hành chính của Hà Nội có số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương vượt quá quy định. Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức còn có số lượng thành viên chưa phù hợp quy định. Hà Nội cũng chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ đối với các trường hợp là viên chức đơn vị sư nghiệp công lập được tiếp nhận không qua thi tuyển sau tháng 10/2012.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, việc tăng cường lực lượng thanh tra giao thông vận tải và chuyển giao nguyên trạng biên chế thanh tra xây dựng quận, huyện thị xã… là nguyên nhân dẫn đến số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương của một số cơ quan, đơn vị vượt quy định và còn lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Vì vậy, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện số lượng các chức danh cấp Phó Giám đốc sở và tương đương phù hợp quy định và chấm dứt các hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính thuộc UBND TP Hà Nội.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Hà Nội phải nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện quy định về số lượng cấp phó và lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị hành chính.

Đại diện Bộ Nội vụ còn đề nghị Hà Nội thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt theo quy định. Từ đó tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được tuyển dụng sau tháng 10/2012 và công chức không qua thi.

Theo Dân trí


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề