Mỹ sẽ bán dầu trong kho dự trữ Quốc gia

Theo Bloomberg dựa trên văn bản luật được công bố trên site của Nhà trắng, lần thứ hai trong lịch sử của mình, Mỹ quyết định bán một phần khối lượng dự trữ dầu mỏ.
Đêm ngày thứ hai vừa qua, đại diện của cả Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ đã đạt được thỏa thuận sẽ mở kho dự trữ bán khoảng 8% trong số 695 triệu thùng dầu hiện đang có, tức là vào khoảng 58 triệu thùng trong thời gian từ 2018 đến 2025, mỗi năm bán từ 5 triệu đến 10 triệu thùng.
Các bên mua bán đều cho rằng Mỹ không cần tới từng ấy khối lượng dầu mỏ dự trữ khi tốc độ khai thác dầu đá phiến tại Mỹ bùng nổ. Số tiền thu được cho việc mua bán này, theo luật vừa thông qua thì sẽ được chuyển vào lưu giữ ở Quỹ chung của Bộ tài chính. Đây là lần thứ hai trong lịch sử kể từ khi được thành lập nhằm chống lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất 1973-1974, kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ bán một phần dự trữ của mình. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 1991 trong thời gian xảy ra chiến tranh Vùng Vịnh. Kho dự trữ này lướn nhất thế giới.

Nguyễn Hồng Giang (business.vesti-ukr)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề