TRƯỚC MỒ LIỆT SĨ ! ( Thơ Tường Nguyễn Từ )

TRƯỚC MỒ LIỆT SĨ !
Buổi ấy ra đi dưới bóng cờ
Oai hùng sức trẻ đẹp nguyên sơ
Đâu nề khổ ải quên danh vọng
Chẳng quản gian lao giữ cõi bờ
Độc lập trời Nam tròn khúc hát
Hòa bình nước Việt trọn niềm mơ
Nhưng người chiến sĩ không về nữa
Đất Mẹ ôm anh giữa khói mờ !
( Voronezh 25-07-2015 – TnT )


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề