Zimbabwe rss Zimbabwe
Chuyện mất giá kỷ lục của đồng đôla Zimbabwe

Đồng đôla Zimbabwe mất giá là ví dụ tiêu biểu trong các câu chuyện kinh tế liên quan tới siêu lạm phát. Hiện tại, 175 triệu tỷ đôla Zimbabwe mới đổi được 5 USD. Lịch sử đầy biến động Đôla Zimbabwe (ZWD) lần đầu ra mắt năm 1980, thay thế nội tệ cũ là rhodesia. Thời điểm đó, đôla Zimbabwe thậm chí còn có trị giá cao hơn đồng đôla Mỹ. Trên các phương tiện quy đổi chính thức,...