tình cũ rss tình cũ
Tình cũ trên “phây”

Cô bạn gọi cho chị cảnh báo: “Lão gặp lại tình cũ trên “phây” (facebook) rồi đấy, mày coi chừng chồng cẩn thận…”. “Úi giời, “phây” chứ ngoài đời thực đâu mà sợ”... Dù nói cứng với bạn nhưng đang làm dở việc, chị cũng dừng lại để vào “phây” của chồng kiểm tra. Lục soát bản danh sách bạn bè dài dằng dặc, cuối cùng chị cũng tìm được “phây” của tình...