tỉ giá rss tỉ giá
Kinh tế thế giới bị hăm dọa do tỉ giá đồng tiền nhiều nước quá bấp bênh

Các chuyên gia tài chính trên thế giới vừa cho hay chính tỉ giá hoán chuyển các loại tiền tệ trên toàn cầu quá bấp bênh, nhất là đồng đô la lên giá mạnh, là lý do kinh tế toàn cầu đang bị đe dọa. Cali Today News – Các Bộ Trưởng Tài Chính thuộc nhóm G-20 ra nhận định sau cuộc hội thảo vào thứ sáu 17/4 ở Washington như sau: “Có nhiều thách thức đang trổi dậy, kể cả tính chất bấp...