Thiên chúa giáo rss Thiên chúa giáo
Ngày lễ Phục Sinh

Theo Thiên chúa giáo, ngày Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ Thánh lớn nhất. Các tín đồ chính thống giáo cử hành lễ Phục sinh vào một trong những ngày Chủ nhật trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến đầu tháng Năm để tưởng niệm sự kiện Chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Tại Ukraina, Lễ Phục Sinh năm nay vào ngày Chủ nhật...

Có thật Chúa Giê Su đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê Su?

Điển hình của người hỏi câu hỏi này là sự đòi hỏi phải trả lời câu hỏi theo điều kiện "Ngoài Kinh Thánh". Chúng tôi không chấp nhận ý này nếu Kinh Thánh không thể được coi là một nguồn cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa Giê Su. Tân Ước chứa hàng trăm tài liệu tham khảo về Chúa Giê Su. Có những người ghi ngày trên các thư tín của Phúc Âm vào thế kỷ thứ hai, hơn 100...