thay đổi quan điểm rss thay đổi quan điểm
Kremli có biến: Gió đã đổi chiều?

Máy bay lên thẳng lượn lờ trên nóc tòa nhà Quốc hội (Duma quốc gia) Nga, trong khi đó, truyền thông Nga đổi giọng về Ukraina! Đã sang ngày thứ hai, trên mọi kênh thông tin đại chúng đang dự đoán, có điều gì đó đã xảy ra tại Kremli. Điều này cũng được kênh thông tịn Joinfo.ua đưa tin - các kênh truyền hình Nga thay đổi giọng điệu về Ukraina một cách bất ngờ. Trên kênh 1 của Nga trong...