phân tích âm mưu của Nga chống Ukraina rss phân tích âm mưu của Nga chống Ukraina
Điện Kremlin tìm cách chiến thắng Ukraina như thế nào.

  Đã hơn một tuần nay,  Kiev đang chăm chú theo dõi  đoàn hành hương do Giáo hội Chính thống  Moscow  tại Ukraina (GMU) đứng ra  tổ chức. Nó bắt đầu vào 03 tháng 7: các tín hữu từ các thành phố khác nhau đi lên thủ đô và lên kế hoạch để có thể đến Kiev vào ngày 27 tháng Bảy. Theo ban tổ chức, ý tưởng chính của sự kiện - "cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraina." Nhưng lời giải...