Penny Pritzker. rss Penny Pritzker.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo sự tăng trưởng cho nền kinh tế của Ukraine

Bộ Thương mại Mỹ và Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ sẽ là một trong những nhà đồng tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Mỹ-Ukraine đầu tiên cung cấp một mặt bằng cho cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp Mỹ và các đại diện của Chính phủ Ucraina về tương lai cho sự hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny...