nợ nần rss nợ nần
Hy Lạp cần trợ giúp để trả nợ

Lãnh đạo đất nước Hy Lạp đang bị nợ nần chồng chất hôm nay gặp lãnh đạo Đức, quốc gia quyền lực kinh tế. Trước cuộc họp hôm nay với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã khuyến cáo rằng Hy Lạp sẽ không thể chi trả nợ nần nếu không được Liên hiệp Châu Âu giúp đỡ, theo bài viết của tờ Financial Times. Bài tường thuật nói tòa báo có được...