nhà báo Buzina rss nhà báo Buzina
Xuất hiện video nơi nhà báo Buzina bị giết

Nhà báo Oles Buzina bị bắn ở ngay hiên cửa trước nhà mình trên đường phố Dehtiarivska ngày hôm nay thời gian vào khoảng 14:00 giờ trưa. Khi ông vừa ra khỏi nhà thì đã bị nã đạn. Các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô con màu xanh, nhanh chóng ngay lập tức sau khi tiếng súng nổ ra đã rời khỏi khu vực sân nhà. "Họ nói rằng ,khi ông vừa bước ra khỏi cửa nhà thì hai...