Người bị bắt giũ rss Người bị bắt giũ
Châu Âu không hài lòng việc đối xử của SBU với những người bị bắt giữ ở Donbass

Hội đồng Châu Âu tuyên bố rằng mọi hình thức đối xử tồi tệ với những người bị bắt là không chấp nhận được và sẽ bị trừng phạt. Ủy ban cảnh báo tra tấn, đối xử vô nhân đạo hay nhục mạ hay trừng phạt của Hội đồng Châu Âu lưu ý rằng trong quá trình viếng thăm Ukraine đoàn đã nhận được một vài khiếu nại về việc đối xử tồi tệ của các nhân viên Ban An ninh...