ngày sinh rss ngày sinh
Kharkov cấm tuần hành kỷ niệm ngày sinh Shevchenko

Chính quyền thành phố lo ngại khủng bố. Đại diện báo chí của hội đồng thành phố Kharkov thông báo rằng do có những đe dọa khủng bố, chính quyền Kharkov cấm diễu hành trên phố Sumskaya ngày 9/3 nhân kỷ niệm ngày sinh Taras Sevchenko. Quyết định này đã được thông qua ngày 6/3. Các thành viên của hội đồng đã xem xét đơn của tổ chức "Bảo vệ xã hội", "Euromaidan- Kharkov",...