Liên bang rss Liên bang
Putin: Ukraine sẽ có tương lai chỉ trong trường hợp liên bang

Tổng thống Nga Putin tin rằng tương lai ở Ukraine sẽ có chỉ trong trường hợp liên bang. "Ukraine - là một đất nước phức tạp không chỉ theo các thành phần dân tộc mà cả quá trình hình thành cho đến hình dạng hiện nay: - Tổng thống nhận xét trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Đức ARD. Trả lời câu hỏi ở đất nước này có tương lai hay không, ông Putin nói: "Tôi nghĩ rằng, tất...