hướng về biển đông rss hướng về biển đông
Người Việt ở Đức xuống đường phản đối Trung Quốc (Sa Huỳnh – Berlin)

Như vậy là đã quá rõ: Nhà cầm quyền Bắc Kinh, với luận điệu chỉ lừa được "thế giới trẻ nít", khi mồm mép tuyên truyền rằng: "Xây dựng các đảo nhân tạo chỉ nhằm vào mục đích dân sự, cứu hộ thuyền bè lâm nạn... ", đã bị các vệ tinh của Mỹ lột trần trước "thế giới người lớn" văn minh. Theo lời các chuyên gia quốc phòng Mỹ, dựa theo các hình ảnh chụp được từ không...