giải cứu rss giải cứu
Đàm phán cứu nguy Hy Lạp đã sẵn sàng, nhưng IMF chưa được mời

Hy Lạp và các chủ nợ đang sẵn sàng mở các cuộc đàm phán để hoàn tất một thỏa thuận cứu trợ tài chính, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang gặp nhiều rào cản trước khi quốc gia này nhận được trợ giúp. Các nhà đàm phán từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ủy ban châu Âu và quỹ cứu trợ khu vực đồng euro đang trở lại Athens trong vài ngày tới để chuẩn bị cho một cuộc họp đầu...