đồ chơi người lớn rss đồ chơi người lớn
Cận cảnh ​”​đồ chơi ​người lớn” từ cổ chí kim

Suốt hàng ngàn năm qua, các vật thể mang hình dương vật đã được sử dụng như món đồ tượng trưng, nhằm tăng khả năng sinh sản hoặc xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, con người cũng đã dùng chúng như công cụ hỗ trợ tình dục từ rất lâu trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình. Mặc dù các tượng dương vật thường được làm bằng đá, nhưng giới nghiên cứu cũng đã phát hiện...