Đảm bảo an ninh rss Đảm bảo an ninh
BNG Ukraine: đất nước cần sự đảm bảo của NATO

BNG Ukraine yêu cầu NATO đảm bảo an ninh và khẳng định rằng nếu không nhận được Ukraine sẽ buộc phải tìm phương án khác. "Cho nên tôi luôn nói một cách cởi mở tuyệt đối rằng đối với chúng tôi sự tham gia vào cơ cấu an ninh và đảm bảo an ninh là cấp thiết. Nhưng nếu Ukraine không nhận được sự đảm bảo từ liên minh thì chúng tôi sẽ buộc phải tìm những phương án khác" - Bộ...