Đại Hội Đồng lần thứ 70 rss Đại Hội Đồng lần thứ 70
Bài phát biểu của TT Poroshenco trong phiên họp Đại hội đồng LHQ 28/9/2015

Tôi xin thay mặt đất nước Ukraina thể hiện sự ủng hộ toàn diện đến chương trình nghị sự mới nhằm phát triển Hội đồng Liên Hợp Quốc. Tôi cũng xin nhắc lại rằng vào năm 1992 Ukraina đã tham gia phiên họp lịch sử ở Rio de Jenero và thể hiện sự quyết tâm xây dựng tương lai đất nước mình trên nền tảng của phát triển bền vững. Trong suốt 23 năm qua, chúng tôi đã thu được...

Obama: Tôi sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự

Tổng thống Barack Obama phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc “sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết nhưng kêu gọi đưa ra các giải pháp hòa bình cho vấn đề toàn cầu.” "Tôi đứng đầu quân đội mạnh nhất mà thế giới công nhận. Và tôi sẽ không bao giờ ngần ngại sử dụng sức mạnh vũ lực khi cần thiết để bảo vệ đất nước và các đồng minh của Hoa...