đại hội đảng rss đại hội đảng
Tiếp lời Bộ trưởng Bùi Quang Vinh!

Tuần rồi, trong phiên thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng XII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có những phát biểu thẳng thắn và mạnh mẽ về nhu cầu cấp bách đổi mới hệ thống chính trị và kinh tế. Bộ trưởng nêu ra ba nguyên nhân cho thấy nếu không cấp bách đổi mới hơn thì Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hậu so với thế giới và rơi vào bẫy thu nhập trung...

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

4 nhân sự cho 4 vị trí chủ chốt gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vừa được ông Vũ Trọng Kim xác nhận sáng nay. Sáng nay, 24/1, Phó chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim xác nhận Ban chấp hành TƯ khoá 11 đã thống nhất giới thiệu 4 vị chủ chốt của Ban chấp hành TƯ khoá 12. Theo đó gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ...

Kỳ vọng vào một Việt Nam phát triển hơn

Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò tiên phong trong tất cả những thành tựu của đất nước Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, dư luận quốc tế đã có nhiều đánh giá tích cực, coi đây là một sự kiện quan trọng đối với Việt Nam và là bước đệm giúp Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế trong tương lai. Đại hội XII Đảng Cộng...