Đại học Maryland rss Đại học Maryland
Các nhà khoa học đã phát minh ra một bọt phun ngay lập tức ngừng chảy máu

Những Kỹ sư Sinh học của trường Đại học Maryland, Mỹ, đã thành công thử nghiệm một bọt phun mới có thể nhanh chóng làm ngừng chảy máu, thậm chí từ một vết thương rất nặng. Phun (Sprey) được chế tạo dựa trên cơ sở các polyme - nó có thể xâm nhập ngay lập tức trực tiếp đến một vết thương hở. Khi xâm nhâph vào vết thương đang chảy máu, bọt ngay lập tức mở rộng và lấp...