chủ nghĩa xã hội rss chủ nghĩa xã hội
Solomon Mann: kết quả của sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội

Mann: Đừng quên về định luật này: bất kỳ dân tộc nào lựa chọn chủ nghĩa xã hội đều có một định mệnh  đen tối. Tại Venezuela, là một trong những đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, lượng thực chỉ còn đủ trong vòng 13 ngày. Người dân hoảng loạn, khắp nơi đập phá và cướp bóc các cửa hàng. Đây là báo cáo viết trên replyua.net, dựa vào nguồn tin của...