chính phủ đoàn kết rss chính phủ đoàn kết
Đặc sứ LHQ hối thúc các phe phái Libya lập chính phủ đoàn kết

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Libya thúc giục các phe phái giao chiến với nhau ở nước này tán thành một chính phủ đoàn kết quốc gia vào cuối tháng này và tiến hành một cuộc biểu quyết để chấp thuận chính phủ mới vào đầu tháng 9. Thông tín viên Mike Richman của đài VOA tường thuật. Đặc sứ Bernardino Leon đưa ra lời kêu gọi tại Geneve hôm thứ ba, khi vòng hoà đàm mới cho Libya bắt...