Chiến lược của Ukraina rss Chiến lược của Ukraina
Kravchuk: Chúng ta cần phải kiên nhẫn – một sự kiện bất ngờ sẽ sớm diễn ra ở Nga

Tổng thống đầu tiên của Ukraina, Leonid Kravchuk, nói rằng Ukraina cần phải  kiên nhẫn - ở Nga chế độ hiện hành trước sau sẽ sụp đổ, và nó sẽ xảy ra bất ngờ vào  một ngày nào đó.   "Hãy nhớ những lời này. Nếu người dân nổi dậy, thì chế độ nước đó có  thể sẽ thay đổi chỉ trong một ngày. Lấy ví dụ Liên Xô - là một quốc gia, và sau đó chỉ trong một ngày, 08...