Tài chính Một quỹ tín dụng tại Hà Nội mất khả năng chi trả

Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt quỹ tín dụng này vào diện kiểm soát đặc biệt…

Một quỹ tín dụng tại Hà Nội mất khả năng chi trả
Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền tại quỹ này theo quy định của pháp luật.
THÙY DUYÊNNgân hàng Nhà nước vừa công bố kiểm soát đặc biệt toàn diện đối với Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc, thuộc thành phố Hà Nội.

Cụ thể, qua công tác quản lý, thanh tra giám sát đến thời điểm hiện tại cho thấy, quỹ tín dụng này đã có nhiều vi phạm về quản lý tài chính và cấp tín dụng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của quỹ này, dẫn đến tình trạng mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đã quyết định đặt Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt dưới hình thức kiểm soát toàn diện.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt theo quyết định trên là 3 tháng. Theo đó, ban kiểm soát đặc biệt Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp, toàn diện hoạt động hàng ngày của quỹ này; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tăng cường thu hồi nợ.

Cũng theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, các đầu mối sẽ phối hợp để xử lý nghiêm minh các tổ chức, các thành phần kinh tế và các cá nhân cố tình chây ỳ không trả nợ cho Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

“Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm duy trì, khôi phục hoạt động của quỹ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền theo quy định của pháp luật”, thông báo cho biết.

Thùy Duyên (economy.vn)

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề