Mưa cho trút đổ lá vàng

Mưa cho trút đổ lá vàng
Ghế chơ vơ đấy giờ chàng nơi đâu??
Bao năm mình đã xa nhau
Cảnh đây,ghế đấy còn đâu người ngồi!
Đã tan mộng ước chung đôi
Chạnh lòng nhìn lá tơi bời dưới mưa!

Nguyễn Thị Trường Thủy


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề