Chấp nhận khác biệt không trái lợi ích để đoàn kết

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh mục tiêu xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước.

Trong bài phát biểu tại quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/9 kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại lịch sử đấu tranh cách mạng làm nên ngày độc lập, đưa đất nước từ xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do, nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.

diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, 70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại lễ Tuyên ngôn độc lập, toàn thể dân VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

Nhấn mạnh thành quả 70 năm xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước lưu ý đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,
Chủ tịch nước: Bốn nguy cơ Đảng chỉ ra vẫn tồn tại

“Ở trong nước, những thành quả đạt được trong những năm qua là rất quan trọng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường” – Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho hay, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có biểu hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Kêu gọi “đoàn kết một lòng”, Chủ tịch nước cho hay cần nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng Tám và lời thề độc lập khắc sâu trong tim.

diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,
Cơ hội và thách thức lớn, cả nước cần đoàn kết một lòng

Hai nhiệm vụ chiến lược cần làm là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước, phấn đấu sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

“Như Bác Hồ căn dặn ‘Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì'” – Chủ tịch nước phát biểu.

diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, theo Chủ tịch nước, phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển nền thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ngăn chặn “tự diễn biến”

Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, có đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, không giáo điều, bảo thủ, chủ quan duy ý chí.

Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, thực sự đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, được nhân dân tin yêu quý mến.

diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền ở một nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế.

diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,
diễu binh, Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang, quốc khánh, dân chủ, chủ quyền,
Đoàn kết là yếu tố quan trọng

“Hơn bao giờ hết chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” – Chủ tịch nhấn mạnh và kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể nhân dân.

Nguồn vietnamnet


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề