vương thừa vũ rss vương thừa vũ
Vương Thừa Vũ – Vị tư lệnh tài ba của Khu đặc biệt Hà Nội

“Bao trùm lên trên hết, Vương Thừa Vũ là một người cộng sản có đạo đức cách mạng. Một vị tướng trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy” – Đó là những lời nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho người Chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội tài giỏi trong buổi lễ kỉ niệm 15 năm ngày mất của ông. Những bước đi đầu tiên Vương Thừa...