vùng tạm chiếm rss vùng tạm chiếm
Quy chế của Crimea và Donbass có thể được viết trong các quy định chuyển tiếp của Hiến pháp – Kravchuk

Trong một cuộc phỏng vấn với báo "Hôm nay" Tổng thống đầu tiên của Ukraine độc ​​lập đã không loại trừ rằng các vấn đề Crimea và vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Donbass có thể được viết trong Luật cơ bản Leonid Kravchuk thừa nhận rằng trong quá trình làm việc, Ủy ban Hiến pháp đi đến để xác định quy chế  của Crimea và vùng Donbass  trong quy định chuyển tiếp của...